Lean Manufacturing jako narzędzie doskonalenia procesów produkcyjnych

Zastanawiasz się, czy warto wybrać szkolenia z Lean Management i Lean Manufacturing? Sprawdź, na czym polega koncepcja Lean i w jaki sposób może wpłynąć na poprawę efektywności w Twoim przedsiębiorstwie.

Lean manufacturing – jak to się zaczęło?

Rozwiązania, oferowane przez tę koncepcję początkowo były stosowane w latach czterdziestych zeszłego wieku. To właśnie wtedy ukuto najważniejsze zasady owej filozofii. Miało to miejsce w zakładach Toyoty w Japonii. Priorytetem stało się maksymalizowanie wartości. Jednocześnie dbano o to, by wyeliminować marnotrawstwo.

Obecnie w ten sposób określa się system zarządzania, przejawiający się w „odchudzaniu” poszczególnych poziomów przedsiębiorstwa. O jakich obszarach mowa? W grę wchodzą inwestycje, praca inżynierska, przestrzeń produkcyjna, czas, praca ludzi itp.. Aby proces przyniósł zadowalające efekty, należy zaangażować wszystkich członków organizacji.

Lean Manufacturing w praktyce – czego nauczą Cię szkolenia?

Profesjonalne szkolenie przybliża dokładnie genezę filozofii. Skupia się także na tym, jak wygląda Lean Management w praktyce. Należy zdobyć wiedzę związaną z obydwoma tymi obszarami, by dokładnie poznać, na czym polega ten sposób zarządzania.

Szkolenia Lean Manufacturing skupiają się m.in. na tym, jakie źródła marnotrawstwa można wyróżnić w organizacji. Podczas kursu zostaną zidentyfikowane także strumienie wartości w danym przedsiębiorstwie. Gdy zyskamy już kompetencje z tego zakresu i poznamy dokładne cele i korzyści, jakie przynosi Lean Management, możemy przejść do kolejnych zagadnień. Rzetelne firmy, oferujące szkolenie Lean Manufacturing w praktyce (np. Open Horizon) precyzyjnie punktują, jakie kwestie będą przybliżane. W efekcie zainteresowane osoby mogą szybko przekonać się, że mają do czynienia z kompleksowo opracowanym programem.

Jakie inne treści zostaną poruszone na takim szkoleniu jak Lean Manufacturing? Dowiemy się:

  • w jaki sposób balansować obciążenie pracą;
  • na czym polega system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie
  • jakie narzędzia i metody warto zastosować, by skutecznie odchudzić proces produkcyjny
  • jak utworzyć system swobodnego przepływu materiałów i surowców.

W jakim celu organizuje się szkolenie Lean Manufacturing?

Kursy tego typu mają za zadanie przybliżyć wszystkie najważniejsze elementy filozofii lean. Kompleksowe potraktowanie tego zagadnienia pozwala uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zyskać gruntowną wiedzę, gotową do zastosowania. Fachowo skonstruowany program obejmuje zagadnienia, których wdrożenie pozwala zwiększyć efektywność przedsiębiorstw.

Lean Manufacturing jest rozwiązaniem, które początkowo stosowane było głównie przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją. Obecnie jednak ta tę koncepcję z ciekawością spoglądają również podmioty, działające w usługach. Profesjonalne szkolenia mogą być kierowane do obu typów działalności, o ile biorą pod uwagę specyfikę konkretnej branży. Szkolenia Lean Manufacturing są adresowane do osób, zasiadających na stanowiskach managerskich. Będą odpowiednie dla liderów oraz ekspertów, zajmujących się jakością, procesami obsługi klienta i doskonaleniem procesów.

Istotnym elementem takiej oferty jak Lean Manufacturing w produkcji Szkolenie czy szkolenia Lean Management są także ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy i uczestniczki zajmą się bowiem podczas kursu rozwiązywaniem realnych problemów, co pozwoli im w praktyce wykorzystać swoją wiedzę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *